Vindusdekor

Vindusdekor reklame skien expo reklame


Det fine med vindufilm er at det kan festes på alle typer vindu, og at det har mange spennende og nyttige bruksområder.

  • Vindudekor / reklamedekor
  • Frosting
  • Innsynshindring
  • Solskjerming som filtrerer bort UV-stråling
  • «One Way Vision» – reklame på utsiden,
    utsyn kun fra innsiden